vormen en getallende diepere betekenis van getallen