artikel Nicole Hermansartikel

Intuïtieve tekeningen: het eeuwige in de tijd

Er was eens een volle vrouw met vier kinderen en een man. Ze woonde aan de rand van een immens uitgestrekt stuk land, waar de horizon de verbinding maakt tussen hemel en aarde. Zij keek en luisterde en ze luisterde, dagen lang. En zie, er verschenen zo waar kleuren en vormen op papier, die als tekens in onze tijd, iets openbaren over zaken, die normaal gesproken niet tastbaar zijn als: waarheid, verbinding, geboorte, zoektochten, respect voor liefde en compassie, dood en verrijzenis. Ze ontdekte dat deze tekeningen de voeten versterken van wie struikelt, dat ze de rust geven aan wie vermoeid is en dat ze helpen, bij wie willen opstaan. Ze schrok en ze vroeg zich af: bestaat er dan toch een inner-zijn? Zijn we dan toch kinderen van de Vader?

 

Linda van den Boogert werkt en woont in Fijnaart. Ze tekent met potlood en waterverf. Ze is autodidact. Wie goed kijkt naar deze tekeningen, die ontstaan wanneer Linda zich voor witte doeken overgeeft aan meer mysterieuze mogelijkheden, ziet op het eerste gezicht een soort planten, die geen planten zijn; een soort kroos onder water, dat geen kroos is, een soort landschap, dat geen landschap is, een soort mens, die niet echt van vlees en bloed is. Hoe goed we het ook proberen, elk woord, om het geheel van een tekening te benoemen schiet te kort. Want als we het proberen, dan komen we direct daarna in een andere beschrijving terecht, die uiteindelijk ook niet het geheel weet te benoemen. Eerder wordt juist het onbenoembare, dat ook bestaat, in kleur en vorm zichtbaar en voelbaar. Wat ontstaat kan niet gewijzigd, noch gegumd worden. Werkt of werkt niet. Diep verankerd, bestaat er dus iets pre-verbaals, dat communiceert, want vele mensen reageren positief of negatief op haar tekeningen, zo ervaarde Linda. Ze merkte dat wie naar haar tekeningen keek, ook naar zichzelf keek. Immers kijken is tegelijk reflectie.Inmiddels tekent Linda steeds meer en meer, en steeds is kleur essentieel.

Ze schept er genoegen in en er is een handschrift herkenbaar. De tekeningen ontstaan meestal in stilte-momenten, soms duurt het dagen lang. Ze zijn geen doel op zichzelf, eerder vormen zij een manier, waarop Linda zich kan richten tot mensen. Komen deze tekeningen voort uit haar kijk op de wereld, op haar zelf en of op haar kijk op mensen? Wie zal het zeggen. Feit is dat deze tekeningen, net als sterren aan de hemel, herinneren aan licht en kleur, aan orde en wanorde, aan harmonie en strijd, en betekenis kunnen geven in de chaos. Ze zijn net als lucht, niet grijpbaar. Maar lucht wordt wind en wind doet schepen zeilen. Linda weet dit vorm te geven.

Haar werken zijn als psychische voetstappen, waarin men kan treden om de kracht te voelen, die hen deed ontstaan. Ze ontstaan op een mystieke, geheimzinnige wijze. Zodra ze los van haar zijn, krijgen ze een eigen leven. Ze worden een soort persoonlijkheden, een soort wezens, die mensen in kleur kunnen zetten en een glimp van de eeuwigheid laten zien. De tekeningen van Linda herinneren mij aan een uitspraak van Rainer Maria Rilke: 'de dingen zijn niet allemaal zo makkelijk te begrijpen en te verwoorden als men ons meestal wil doen geloven. De meeste gebeurtenissen kunnen niet in woorden worden uitgedrukt: ze voltrekken zich in de ruimte die nog nooit door een woord betreden is. Nog moeilijker om in woorden uit te drukken zijn de kunstwerken – die mysterieuze vormen van bestaan waarvan het leven voortduurt terwijl het onze vergaat.'

 

Nicole Hermans, kunsthistoricus en journaliste Aica